Presentació de la nova imatge corporativa

2 min

Des de SAM Sports Events us volem presentar la nostra nova imatge corporativa, que servirà per identificar d’ara en endavant totes aquelles activitats, serveis, senyalística i documents que SAM ofereix o en els quals participa.

A SAM hem buscat dotar-nos d’una imatge moderna i minimalista, adaptada al moment actual i que serveixi per identificar-nos ràpidament en els mons del lleure, els esdeveniments, els clubs esportius i l’educació dels infants.

El disseny d’aquesta imatge parteix del logotip de SAM, el qual no s’ha modificat per continuar amb la nostra essència. A partir d’aquest, s’han dissenyat totes les icones i documents que componen la nova imatge de l’empresa. Tot el conjunt sintetitza i agrupa els valors amb els quals ens identifiquem.

El canvi en base a la renovació és la simplificació i ordre per fer-nos més recognoscibles i, a la vegada, adaptar-nos a les noves estètiques vinculades al món digital.

Però aquesta nova imatge no es queda aquí, també hem aprofitat per re-organitzar tots els catàlegs de serveis i donar-los un sentit, definint així els 4 elements de SAM: Campus, Esdeveniments, Clubs i Infants.

Si voleu saber el significat d’aquestes icones ho podeu veure en aquesta noticia:

SAM i els 4 elements

 

General