Sopes de lletres

Les sopes de lletres és un joc que consisteix a descobrir un nombre determinat de paraules enllaçant aquestes lletres de forma horitzontal, vertical o diagonal i en qualsevol sentit, tant de dreta a esquerra com d’esquerra a dreta, i tant de dalt a baix, com de a baix a dalt.

A continuació podeu trobar diferents sopes de lletres organitzades per temàtiques i per nivells:

Els Campus de SAM Sports Events

NIVELL 1
NIVELL 2
NIVELL 3
NIVELL 4

Els Continents del planeta Terra

NIVELL 1
NIVELL 2
NIVELL 3
NIVELL 4