RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

SAM SPORTS EVENTS s’encarrega d’organitzar i dinamitzar l’esdeveniment d’aquest tipus que te com objectiu, generalment, realitzar una contribució activa i voluntària al millorament social, econòmic i ambiental per part de la pròpia empresa. Aquest fet està demostrat que ajuda a la pròpia empresa a millorar la seva situació competitiva, valorativa i el seu valor afegit.