Es tracta de dos llistons de fusta col·locats paral·lels entre si i separats a una distància de 100 cm, els quals disposen d’unes prolongacions verticals de 50 cm d’alçada col·locades seguint la longitud del llistó. Aquestes prolongacions s'uneixen entre si amb la seva prolongació paral·lela mitjançant una cinta fixada amb velcro, creant així un obstacle que els infants hauran de superar passant per sota, arrossegant-se per no tocar aquestes cintes.

Al superar aquest obstacle s’estarà treballant l’agilitat.