Les curses d'obstacles es fan servir per millorar les aptituds físiques amb finalitats esportives i militars des de l’Imperi Romà (Mullins, 2012). Per tant, mitjançant el desenvolupament d’aquestes, els participants estarien treballant l’aptitud física general, el desenvolupament motor brut, la coordinació bilateral, el desenvolupament motor perceptual, el desenvolupament social, l’agilitat, la coordinació, la seqüenciació, la coordinació òcul-manual i òcul-podal, la direccionalitat, la lateralitat, l’equilibri, la cooperació i treball en equip, la diversió i l’autoestima, entre d’altres, és a dir, un llarg listat de beneficis en una mateixa activitat.

A banda d’aquests beneficis més aptitudinals, també sabem que l’activitat física aporta beneficis en segons quins trastorns, com per exemple en el cas de la població en edat escolar que pateix TDAH, que, gràcies a la pràctica d’exercici físic agut, milloren el rendiment acadèmic, el rendiment cognitiu i la conducta (Suarez, 2016). També que la pràctica d’exercici físic, pot resultar d’utilitat en la prevenció de malalties mentals i en que la gent sigui menys susceptible als factors desencadenants de les mateixes (Marquez, 1995). 

Per últim, cal destacar que, si augmentem els nivells de condició física dels infants mitjançant l’activitat física, incrementarem els nivells de qualitat de vida d’aquests (Palou, Vidal, Ponseti, Cantallops, & Borras, 2012).

Per tant, SAM Sports Events aposta per incentivar als infants a assolir una rutina d'activitat física diària que els hi permeti guanyar en qualitat de vida.