Es tracta d’una barra de fusta de 9 cm d’alçada i 240 cm de longitud la qual els infants hauran de creuar sense caure el més ràpid possible.

Depenent de l’edat dels participants es pot afegir una segona barra per dificultar el mateix obstacle.

En aquest mòdul es treballarà l’equilibri.