La Ninja Race no es compón només de la pròpia cursa, si no que els infants que participin, rebran una activitat educativa complementària en la que aprendràn qui eren els ninjes, d'on procedien, o aspectes importants de la seva cultura i, paral·lelament, es treballaran els valor personals del nens i nenes, valors com l'autosuperació, el treball en equip, l'empatia o la no discriminació.

Per realitzar l’esdeveniment, la classe es dividirà en quatre grups diferents, que s’hauran de formar pels professors prèviament al dia de la cursa. Cada grup rebrà el nom d’una tortuga ninja, recordem, Michelangelo, Donatello, Raphael i Leonardo. Durant l’esdeveniment, cada grup competirà individualment per assolir el màxim nombre de punts mitjançant un barem de puntuació creat específicament per a aquesta activitat.

La Ninja Race, com hem dit, es divideix en dos activitats diferents. Aquestes seran realitzades per dos grups a l’hora, és a dir, dos grups realitzaran una i desprès canviaran d’activitat.

La primera d’elles és una activitat educativa en la qual els nens i nenes rebran informació mitjançant una presentació en format PowerPoint sobre el Japó, qui eren els ninjes i aspectes relacionats amb ells, per després contestar un qüestionari seguint el funcionament de l’aplicació Kahoot.


L'altre activitat es tracta de la cursa d’obstacles, a la qual cada participant de cadascun dels grups tindrà dos intents cronometrats per superar una sèrie d’obstacles. Un cop realitzats, s’anotarà el temps menor dels dos intents de cada participant i es farà la mitjana d’aquests entre tots els membres del grup, per poder tenir així el temps de l’equip.

 

 

A banda d’aquestes activitats principals, els monitors estaran controlant i avaluant diferents aspectes de cada grup relacionats amb els valors, com la capacitat d’autosuperació, l’atenció durant les explicacions, el recolzament als companys i molts d’altres aspectes.

L’esdeveniment te una durada prevista d’una hora per classe i es realitzaria al pati de l’escola, el qual necessitaríem disponible una hora prèvia a l’inici de l’activitat i una hora després de finalitzar-la. Això és degut al muntatge i desmuntatge dels diferents obstacles de la cursa.